Battery Type: Lead Acid Power

Capacity: 500W

Battery Capacity:12V/55AH

Output Voltage 230VAC±10V

DC Output: 12V/3W

USB Output: 5V±0.5V

VSHS500W

₦0.00Price

  42, Oyibo Adjarho Street, Lekki Phase One, Lagos. |

  +234-15155001, +2349063063687     |  info@vesselnetintegrated.com

  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • Instagram Icon
  • LinkedIn Icon

  © 2021 Vesselnet